*شرایط عضویت در مرکز آفرینش های ادبی کانون استان فارس

  • بخش حضوری

 عضویت  در یکی از مراکز فرهنگی هنری کانون

 دارا بودن شرط سنی 7تا17سال

شرکت در کارگاه های نوشتن خلاق،شعرسرایی و داستان نویسی خلاق مراکزکانون

 

  • بخش مکاتبه ای سنتی

دارا بودن شرط سنی 7تا17سال

ارسال یک نمونه اثرادبی به کارشناسی بخش مکاتبه ای استان به آدرس زیر:

شیراز،بلوار زرهی، جنب پارک کودک زرهی، کدپستی43511-71759،مرکزآفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس

تکمیل فرم مشخصات و دریافت کارت عضویت پس از دومین مکاتبه با مرکزآفرینش های ادبی استان

دریافت پاسخ از مرکز آفرینش های ادبی استان به همراه آموزش های لازم در زمینه نوشتن خلاق، شعرسرایی و داستان نویسی خلاق

 

  • بخش مکاتبه ای الکترونیکی

دارا بودن شرط سنی 12تا17سال

ارسال یک نمونه اثر ادبی به ایمیل بخش مکاتبه ای مرکز آفرینش های ادبی استان به آدرس :Mokatebe.fars@kpf.ir

تکمیل فرم مشخصات و دریافت کارت عضویت الکترونیک پس از دومین مکاتبه با مرکزآفرینش های ادبی استان

دریافت پاسخ از مرکز آفرینش های ادبی استان به همراه آموزش های لازم در زمینه نوشتن خلاق، شعرسرایی و داستان نویسی خلاق


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت