آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی

ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی و هنری کانون

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه های آموزش غیر مستقیم (آموزش از طریق بازی و سرگرمی) فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی را برای عموم کودکان و نوجوانان 4تا 18 سال در مراکز فرهنگی و هنری کانون برگزار می کند.

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری ، ادبی،علمی و دینی


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت