برگزاری دوره‌های آموزش زبان‌های خارجی

ارائه خدمات آموزشی زبان های خارجی

 

کانون زبان ایران زیر مجموعه و وابسطه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می باشد که در این مجموعه آموزش زبان های خارجی به صورت تخصصی همراه با ارائه مدرک مدرک صورت می پذیرد.

آدرس :

http://www.ili.ir


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت