امداد فرهنگی

ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی و هنری کانون

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور توانمندسازی فرهنگی کودکان و نوجوانان مناطق کم برخوردار یا بهبود شرایط روحی خانواده های مناطق آسیب دیده از سوانح و حوادث غیرمترقبه کاروانی از مربیان جهادی کانون را در قالب پیک امید جهت ارائه خدمات تخصصی کانون در محل و  اجرای برنامه های متنوع فرهنگی به این مناطق اعزام می کند.

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت