اهم تصمیمات شورای راهبری مدیریت استان فارس /  اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان ---سال 1399 

ردیف

موضوع جلسه

تاریخ برگزاری

اهم تصمیمات شورا

1

بررسی خدمات کانون به شهروندان در شرایط بیماری کرونا

1399/04/03

 • بررسی برنامه ها و چگونگی عملکرد کنونی مراکز کانون ( نحوه عضویت، امانت کتاب، برگزاری فعالیت ها و...) به دلیل بیماری کرونا و عدم تمایل والدین نسبت به حضور فیزیکی فرزندانشان در کتابخانه های کانون
 • راه اندازی گروه های کاری توسط مربیان و با نظارت استان در فضای مجازی
 • اطلاع رسانی مناسب به والدین و شهروندان اصلی کانون(کودکان و نوجوانان) نسبت به حضور فرزندانشان در فضای مجازی و بهره مندی از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی
 • پیگیری واحد انفورماتیک و بخش فرهنگی کانون به منظور برگزاری کارگاه های تخصصی برخط در پروتال استانی (fars.kpf.ir)

2

آگاه سازی شهروندان نسبت به مبحث صیانت از حقوق شهروندی

1399/04/18

 • ارسال نامه به مسوولین مراکز فرهنگی هنری کانون مبنی برآگاه سازی و توجیه شایسته شهروندان و مخاطبین اصلی کانون نسبت به پروتال کانون (   fars.kpf.ir)با معرفی بخش های مهم از جمله: میز خدمت، شکایات، نظرسنجی و پیشنهادات، قوانین و دستورالعمل ها

3

بررسی عملکرد مراکز فرهنگی هنری کانون در خصوص کارگاه های تخصصی و برخط استانی

1399/04/30

 • لزوم اجرای فعالیت ها و برنامه ها در کانون مجازی(kpf) و فضای اسکای روم به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی  و عدم مراجعه حضوری کودکان و نوجوانان به مراکز فرهنگی هنری کانون در استان

4

بررسی عملکرد کمی و کیفی مربیان درکانون مجازی (kpf)

1399/06/15

 • بررسی کمی و کیفی عملکرد کانون در (kpf)وبرگزاری نشست با حضور کلیه مسوولین مراکز فرهنگی هنری کانون
 • نظرسنجی از شهروندان کانون نسبت به عملکرد 6ماهه اول سال و جمع بندی این نظرات و اعمال در سیاست ها و تصمیمات استانی
 • انعکاس عملکرد کانون در پروتال سازمان به منظور اطلاع شهروندان

5

بررسی تغییرفضای آموزشی کانون زبان

1399/07/14

 • تحلیل و بررسی جایگاه اداره کل کانون در ارزیابی عملکرد سال98(شاخص های اختصاصی و عمومی) و در بین دستگاه های اجرایی استان
 • بررسی مشکلات  و ارائه راه حل های عملی کانون زبان به دلیل شرایط بیماری کرونا و انتقال فضای فیزیکی آموزش به فضای مجازی با هدف کسب رضایت بیشتر شهروندان و استفاده حداکثری زبان آموزان از فضای ایجادشده.

6

مدیریت عملکرد

1399/08/21

 • تهیه و تدوین تراز نیروی انسانی کانون و انعکاس مشکلات عدم نیروی کافی در مراکز فرهنگی هنری استان به ستاد کانون و به منظور پاسخگویی مناسب به شهروندان کانون
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات ستادملی کرونا در کلیه مراکز فرهنگی هنری کانون فارس و حمایت از حقوق شهروندان برای استفاده از خدمات کانون.

7

سلامت نظام اداری

1399/10/03

 • آگاه سازی شهروندان نسبت به مبحث سلامت اداری و فساد اداری از طریق پروتال کانون(   fars.kpf.ir) و اطلاع رسانی در فضای فیزیکی اداره کل
 • ارسال نامه رسمی به کلیه مراکز فرهنگی هنری کانون و اقدام لازم در خصوص آگاه سازی و اطلاع رسانی شهروندان در این زمینه.

8

مدیریت سرمایه انسانی

1399/10/23

 • لزوم انتخاب و انتصاب مدیران ارشد کانون از میان دارندگان گواهینامه شایستگی عمومی مدیران حرفه ای و اعمال صحیح این دستورالعمل با هدف داشتن خروجی مناسب در شان سازمان
 • بسترسازی مناسب به منظور برگزاری دوره های آموزشی مورد نیازمدیران و کارکنان (در فضای مجازی به دلیل بیماری کرونا) با هدف ارتقاء سطح توانمندی آن ها و به طبع اعمال برنامه ها و فعالیت های متناسب با شهروندان کانون (کودکان و نوجوانان)

 

 شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت