*شرایط  و قوانیین عضویت در مراکز فرهنگی هنری کانون استان فارس (حضوری و مجازی)

 

*شرایط  و قوانیین شرکت در فعالیت های فرهنگی هنری  و ادبی کانون استان فارس (برخط)

 

 


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت