ردیف عنوان دوره وضعیت تشکیل فصل برگزاری سال برگزاری
1 سفال 5 مقدماتی نونهال (فارس) لیلا محمودی بهار 1400 دوشنبه 17تا18 تشکیل شده بهار 1400
2 شعرسرایی تکمیلی نونگاه و نوجوان (فارس) ویژه دختران میترا یگانه بهار 1400 پنج‌شنبه ها ساعت: 18 تا 19 تشکیل شده بهار 1400
3 خوانش متون گلستان سعدی مقدماتی نونهال(فارس) ویژه پسران زهرا حاتم جهرمی بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 10 الی 11 تشکیل شده بهار 1400
4 پویانمایی مقدماتی 2 نونگاه و نوجوان (فارس) دختران الهام خسروی بهار 1400 شنبه 14 تا 15 تشکیل شده بهار 1400
5 کاغذوتا (اریگامی)8 مقدماتی نوخوان (فارس) هاجر نعمت الهی بهار 1400 چهارشنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
6 نقاشی 14 تکمیلی نوخوان و نونهال(فارس) سحر نعیمی بهار 1400 شنبه ها ساعت 9 تا 10 تشکیل شده بهار 1400
7 زیست شناسی 4 مقدماتی نوخوان و نونهال(فارس)فاطمه شکاری بهار1400یکشنبه 11 تا 12 تشکیل شده بهار 1400
8 نوشتن خلاق ۳ تکمیلی نونهال(فارس) سمیره بروانیا بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت11 تا 12 تشکیل شده بهار 1400
9 پویانمایی (انیمیشن)مقدماتی نونهال و نونگاه (فارس) زینب کوزلی بهار 1400 شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۲ تشکیل شده بهار 1400
10 خوشنویسی 1 مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) شیوا برزگر بهار1400 یکشنبه 12:30الی13:30 تشکیل شده بهار 1400
11 کاردستی 9 مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) طاهره چراغ چشم بهار1400 پنج شنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
12 خوانش متون مولوی مقدماتی نونگاه و نوجوان(فارس) ویژه دختران اعظم زارع بهار 1400 سه شنبه ها ساعت 12 تا 13 تشکیل شده بهار 1400
13 داستان نویسی مقدماتی نونگاه و نوجوان(فارس) ویژه دختران راضیه احمدی بهار 1400 چهارشنبه‌ ها ساعت 17:00 تا 18:00 تشکیل شده بهار 1400
14 نقاشی 3 مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) مرضیه براتی بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 9 تا 10 تشکیل شده بهار 1400
15 کاردستی با دور ریختنی ها 2 مقدماتینونگاه و نوجوان (فارس)دختران مریم جمالی بهار 1400یکشنبه 15تا16 تشکیل شده بهار 1400
16 شعر و قصه مقدماتی 1 نوباوه (فارس)نسرین کشاورز بهار 1400 دوشنبه 16 تا 17 تشکیل شده بهار 1400
17 خوانش متون حافظ تکمیلی نونگاه و نوجوان(فارس) ویژه دختران زینب دهقانیان فرد بهار 1400 چهارشنبه ها ساعت 18 تا 19 تشکیل شده بهار 1400
18 نوشتن خلاق 4 مقدماتی نونهال(فارس) سوسن زرین بهار 1400 سه شنبه ها ساعت 17تا 18 تشکیل شده بهار 1400
19 نقاشی ذهنی 2 نوباوه (فارس) منصوره تقوی فرد بهار 1400 چهارشنبه ها ساعت 17 تا 18 تشکیل شده بهار 1400
20 نوشتن خلاق تکمیلی نونهال(فارس) الهام رستمی بهار 1400 سه شنبه ها ساعت 18:30 تا 19:30 تشکیل شده بهار 1400
21 خوانش متون حافظ مقدماتی نونگاه و نوجوان(فارس) ویژه دختران فاطمه ایلی بهار 1400 پنجشنبه ها ساعت 10:30تا 11:30 تشکیل شده بهار 1400
22 نقاشی ذهنی 1 نوباوه (فارس) منصوره تقوی فرد بهار 1400 دوشنبه ها ساعت 17 تا 18 تشکیل شده بهار 1400
23 نقاشی 12 مقدماتی نوخوان (فارس) سمیه افشاری بهار 1400چهار شنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۳ تشکیل شده بهار 1400
24 نقاشی 15 مقدماتی نوباوه( فارس) سحر نعیمی بهار 1400 شنبه ها ساعت 10:30 تا 11:30 تشکیل شده بهار 1400
25 کاغذوتا(اریگامی)مقدماتی1نونهال و نونگاه(فارس) لیلا باقرنژاد بهار 1400شنبه 16 تا 17 تشکیل شده بهار 1400
26 زیست شناسی 3 مقدماتی نونگاه(فارس) پسران مریم حسین زاده بهار1400سه شنبه ساعت 10 تا 11 تشکیل شده بهار 1400
27 کاردستی 10 مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) ناهید خانی پور بهار 1400 دوشنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
28 حال خوش زندگی (مهارت امیدواربودن)نونگاه و نوجوان (فارس) دختران اعظم ایزدی بهار 1400پنجشنبه 10 تا 11 تشکیل شده بهار 1400
29 نجوم مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) دختران حامد زارع بهار1400 پنجشنبه 15:30 تا 17 تشکیل شده بهار 1400
30 دست سازه های حجمی مقدماتی نونهال (فارس) فاطمه رجبی بهار 1400 سه شنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
31 حجم سازی تکمیلی نونهال (فارس)سیده راضیه موسوی بهار 1400 دوشنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۶ تشکیل شده بهار 1400
32 کاربرد تکنیک های نقاشی نونگاه و نوجوان (فارس) ویژه دختران زینب کلوخی بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 9 تا ۱0 تشکیل شده بهار 1400
33 صنایع دستی مقدماتی نونگاه (فارس) افسانه کشاورزی بهار1400 پنجشنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
34 خوانش متون کهن(سعدی خوانی) مقدماتی نونگاه (فارس) دختران اعظم رنجبر جهرمی بهار 1400 شنبه و سه شنبه ساعت 17:30تا18:30 تشکیل شده بهار 1400
35 طراحی مقدماتی نونگاه و نوجوان ویژه دختران (فارس)مرضیه پیروی بهار 1400 پنجشنبه ها ساعت 11الی 12 تشکیل شده بهار 1400
36 کاردستی با دور ریختنی ها مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) مریم جمالی بهار 1400شنبه 15تا16 تشکیل شده بهار 1400
37 خوشنویسی 2 (تحریری)مقدماتی نونهال (فارس) جمشید کریمی بهار1400 دوشنبه 18تا19 تشکیل شده بهار 1400
38 کاغذ وتا (اریگامی) 9 نوباوه (فارس) لیلا باقرنژاد بهار 1400 یکشنبه 18 تا 19 تشکیل شده بهار 1400
39 نقاشی 17 مقدماتی نونهال(فارس) سمیه افشاری بهار 1400دوشنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۳ تشکیل شده بهار 1400
40 قصه گویی مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) دختران راحله کنعانی بهار1400 پنجشنبه 11:30تا12:30 تشکیل شده بهار 1400
41 کاردستی 5 مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) دختران معصومه قربانی بهار 1400 شنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
42 نوشتن خلاق1 تکمیلی نونهال(فارس) سمیه کشاورز بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 17 تا 18 تشکیل شده بهار 1400
43 کاردستی با نمد مقدماتی نونگاه (فارس)دختران محبوبه آبزن اردکانی بهار 1400 پنجشنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
44 نوشتن خلاق 6 مقدماتی نوباوه و نوخوان(فارس)آرزو حقیقی بهار1400 چهارشنبه ساعت 18 تا 18:45 تشکیل شده بهار 1400
45 پویانمایی تکمیلی نونگاه و نوجوان (فارس) دختران الهام خسروی بهار 1400 شنبه 16 تا 17 تشکیل شده بهار 1400
46 داستان نویسی3 مقدماتی نونگاه و نوجوان(فارس) ویژه دختران میترا یگانه بهار 1400 یکشنبه ها ساعت 18 تا 19 تشکیل شده بهار 1400
47 خوشنویسی 3 مقدماتی نونگاه (فارس)زهرا ایزدی بهار1400 چهارشنبه 12:30تا13:30 تشکیل شده بهار 1400
48 گلستان خوانی (ویژه اعضا فراگیر) نونهال و نونگاه (فارس) دختران اعظم ایزدی بهار1400 دوشنبه 18تا19 تشکیل شده بهار 1400
49 نوشتن خلاق 1 مقدماتی نونهال(فارس) سمیه کشاورز بهار 1400 چهارشنبه ها ساعت 15 تا 16 تشکیل شده بهار 1400
50 گام به گام تا اندیشه مقدماتی نونهال و نونگاه (فارس) پسران فاطمه کنعانی بهار 1400 دوشنبه 10تا11 تشکیل شده بهار 1400
51 نقاشی 13 مقدماتی نوباوه(فارس) سمیه افشاری بهار 1400سه شنبه ها ساعت ۱۲ تا ۱۳ تشکیل شده بهار 1400
52 کلاژ (تکه چسبانی) 6 مقدماتی نونهال (فارس)سهیلا حسین پور بهار1400 یکشنبه 15تا16 تشکیل شده بهار 1400
53 کاردستی 6 مقدماتی نونگاه (فارس) اسماعیل مقیمی بهار 1400 پنجشنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
54 کاردستی 8 مقدماتی نونهال (فارس)حوا کهنسال بهار1400 دوشنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
55 نقاشی1 مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) بهاره یزدانبخش بهار 1400 یکشنبه ها ساعت 09 تا 10صبح تشکیل شده بهار 1400
56 سفال 6 مقدماتی نوباوه و نوخوان(فارس) زینب کلوخی بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 11 تا ۱2 تشکیل شده بهار 1400
57 زیست شناسی 2 مقدماتی نونهال و نونگاه(فارس)پسران مریم رحمانیان بهار1400یکشنبه و پنج شنبه ساعت 12 تا 13 تشکیل شده بهار 1400
58 نمایش خلاق مقدماتی نونهال و نونگاه (فارس) زینب سجودی بهار1400 شنبه ها 17:30 تا 18:30 تشکیل شده بهار 1400
59 کاردستی 3 مقدماتی نونگاه (فارس) رامین راستی بهار 1400 دوشنبه 10تا11 تشکیل نشده بهار 1400
60 داستان نویسی 1 تکمیلی نونگاه و نوجوان(فارس) ویژه دختران الهام رستمی بهار 1400 پنج‌شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۲ تشکیل شده بهار 1400
61 نقاشی 7 مقدماتی نوخوان(فارس) زهره استواری مقدم بهار1400 شنبه ها 15 تا 16 تشکیل شده بهار 1400
62 کلاژ(تکه چسبانی) 2 مقدماتی نونگاه (فارس)دختران ندا نسیمی بهار1400 سه شنبه 11 تا 12 تشکیل شده بهار 1400
63 سفال2 مقدماتی نوخوان و نونهال(فارس) ندا یوسفی بهار 1400 چهارشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۲ تشکیل شده بهار 1400
64 نوشتن خلاق 4 تکمیلی نونهال (فارس) سوسن زرین بهار 1400 چهارشنبه ها ساعت 18:30 تا 19:30 تشکیل شده بهار 1400
65 خوانش متون شاهنامه مقدماتی نونهال(فارس) طیبه ثمن بهار 1400 چهارشنبه ها ساعت 17 الی 18 تشکیل شده بهار 1400
66 زیست شناسی مقدماتی نوخوان و نونهال(فارس)ملیحه پورنوری بهار1400یکشنبه ساعت 18 تا 19 تشکیل شده بهار 1400
67 کارگاه خوانش متون کهن (گلستان خوانی) مقدماتی نونگاه ونوجوان (فارس) دختران فرشته افشاری بهار 1400 سه شنبه 11تا 12 تشکیل شده بهار 1400
68 خوانش متون کهن 1 مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) اعظم رنجبر جهرمی بهار 1400 یک شنبه ساعت 21تا22 تشکیل شده بهار 1400
69 کلاژ(تکه چسبانی) 1 مقدماتی نوجوان (فارس)دختران مهدیه محمدی بهار1400 سه شنبه 19تا 20 تشکیل شده بهار 1400
70 دست سازه ها مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) انسیه سادات جلالی بهار 1400 چهارشنبه 16تا17 تشکیل شده بهار 1400
71 پویانمایی مقدماتی 1 نونهال (فارس) لیلا باقرنژاد بهار 1400روزهای چهارشنبه 16 تا 17 تشکیل شده بهار 1400
72 جادوی کاغذ(اریگامی)مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس)دختران محمد جواد علیمردانی بهار 1400 چهارشنبه 17تا18 تشکیل شده بهار 1400
73 کاردستی 4 مقدماتی نوباوه و نوخوان (فارس) نرگس صداقت بهار1400 پنج شنبه 14تا15 تشکیل شده بهار 1400
74 کاغذ و تا (اریگامی) 4 مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس)اسما منصوریان بهار 1400 شنبه 17تا18 تشکیل شده بهار 1400
75 داستان نویسی پیشرفته نونگاه و نوجوان(فارس)ویژه پسران راضیه احمدی بهار 1400 پنج شنبه‌ ها ساعت 10:00 تا 11:00 تشکیل شده بهار 1400
76 نقاشی 6 نوخوان(فارس) زینب کلوخی بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 10 تا 11 تشکیل شده بهار 1400
77 اصول عکاسی مقدماتی نونگاه (فارس) راضیه نصیری بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 10:00 تا11:00 تشکیل شده بهار 1400
78 کاردستی 7 مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) الهه محمدی بهار1400 پنج شنبه 11تا12 تشکیل شده بهار 1400
79 تکنیک نقاشی با چاپ نوخوان ونونهال (فارس) ندا یوسفی بهار 1400 دوشنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۲ تشکیل شده بهار 1400
80 کلاژ(تکه چسبانی) مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) سحر میمندی بهار 1400چهارشنبه ها ساعت 17:30 تا: 18:30 تشکیل شده بهار 1400
81 طراحی مقدماتی نونگاه (فارس)سمیه افشاری بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 12:30 تا 13:30 تشکیل شده بهار 1400
82 ساخت عروسک نمدی مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) دختران الهام خسروی بهار1400 پنج شنبه 10 تا 11 تشکیل شده بهار 1400
83 نوشتن خلاق2 تکمیلی نونهال(فارس) سمیه کشاورز بهار 1400 پنج شنبه ها ساعت 15 تا 16 تشکیل شده بهار 1400
84 نقاشی 2 مقدماتی نونهال(فارس) سیده راضیه موسوی بهار 1400 سه شنبه ها ساعت ۱۵ تا ۱۶ تشکیل شده بهار 1400
85 خط تحریری تکمیلی نوخوان و نونهال(فارس) ویژه دختران اعظم زارع بهار 1400 شنبه ها ساعت 17تا 18 تشکیل شده بهار 1400
86 تصویرسازی تکمیلی نونگاه و نوجوان(فارس) ویژه دختران سحر نعیمی بهار 1400 شنبه ها ساعت 14 تا 15 تشکیل شده بهار 1400
87 نوشتن خلاق مقدماتی 2، نوخوان و نونهال، سمیه کشاورز، چهارشنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
88 خط تحریری مقدماتی، نونهال و نونگاه، زهرا ایزدی، چهارشنبه ساعت 15:30 تا 16:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
89 زیست شناسی و محیط زیست ،مقدماتی،نوخوان و نونهال،فاطمه شکاری ، دوشنبه ساعت 16:00تا 17:0، دختران، حضوری، زرین دشت، پاییز 1400،فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
90 هنر نقاشی، مقدماتی ، نوباوه پسر ، سحر نعیمی ، یکشنبه ساعت 11:00 تا 12:00،حضوری، مرکز شماره 3 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
91 نقاشی تکمیلی، نوخوان، سیده راضیه موسوی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
92 نقاشی تکمیلی، نوخوان و نونهال، سحر میمندی، چهارشنبه ساعت 16:30 تا 17:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
93 خوانش متون (گلستان خوانی) مقدماتی، نونگاه و نوجوان، سوسن زرین،پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
94 گام به گام تا اندیشه مقدماتی 2، نونهال و نونگاه، نرگس عرفانی نیا، شنبه ساعت 13:00 تا 13:45 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
95 پرورش خلاقیت(نمایش خلاق) مقدماتی 2، نوخوان، مهدی احمدی، سه شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
96 نوشتن خلاق، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال، راضیه احمدی ، سه شنبه 13 تا 14،دختران، حضوری، مرکز شماره 2 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
97 هنر نقاشی، مقدماتی ، نونهال (دختران)، راضیه نصیری ، شنبه ساعت 15:30 تا 16:30،حضوری، مرکزارسنجان ، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
98 کاغذ و تا (اریگامی) تکمیلی، نوباوه، لیلا باقرنژاد، دوشنبه ساعت 18:00 تا 19:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
99 مهارت جرات مند بودن(حال خوش زندگی) -، نونگاه، محمدعلی دهقانیان، پنجشنبه ساعت 09:00 تا 10:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
100 انواع کاردستی (عروسک های نمدی) تکمیلی، نونهال، افسانه کشاورزی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
101 کاردستی، مقدماتی ، نوخوان، معصومه پناهی، پنج شنبه ساعت 9:00 تا 10:00،حضوری، مرکز رستم، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
102 خط تحریری، مقدماتی، نوخوان و نونهال، اعظم زارع، پنج شنبه ها ساعت 9:30 تا 10:30، دختران، حضوری، مرودشت ، پاییز1400 ، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
103 سفال خلاق، مقدماتی 1، نوباوه ، رقیه شریفی ، دوشنبه ساعت 17:00 تا 18:00، حضوری، مرکز فراشبند ، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
104 داستان نویسی مقدماتی 2، نونگاه، زینب دهقانیان فرد، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
105 خوشنویسی ( دست خط ) مقدماتی 2، نوخوان و نونهال، انسیه السادات جلالی، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
106 هنر نقاشی، مقدماتی ، نوخوان، سیده خدیجه موسوی ، پنج شنبه ساعت 10:00 تا 11:00،(دختران)حضوری، مرکز رستم،پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
107 عروسک سازی،مقدماتی سطح یک، نوخوان ونونهال،نرگس حجت،چهار شنبه ساعت 9تا 10 ، پسران، حضوری، مرکز یک داراب،پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
108 نقاشی مقدماتی،نوخوان، سمیه افشاری، پنجشنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
109 نقاشی تکمیلی، نوباوه، سمیه افشاری، چهارشنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
110 گام به گام تا اندیشه ، تکمیلی ، نونهال، فاطمه کنعانی ، پنج شنبه ساعت 8تا 9:15،پسران، حضوری، مرکز آباده، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
111 خط تحریری، مقدماتی، نوخوان و نونهال، اعظم زارع، چهارشنبه 15 تا 16، پسران، حضوری، مرودشت، پاییز1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
112 انواع کاردستی، مقدماتی، نوخوان و نونهال، الهه محمدی ، پنجشنبه ساعت 09:30 تا 10:30، دختران، حضوری، مرکز شماره 2 داراب، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
113 هنر نقاشی، مقدماتی 1، نوخوان (دختران)، راضیه نصیری ، پنج شنبه ساعت 10:00 تا 11:00،حضوری، مرکز ارسنجان، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
114 کاردستی، مقدماتی ، نوخوان و نونهال، طاهره چراغ چشم ، پنج شنبه ساعت 9:30 تا 10:30،دختران،حضوری، مرکز گله دار، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
115 سفال مقدماتی ، نوباوه (پسران) ، نرگس حجت ، شنبه ساعت 15:00 تا 16:00، حضوری، مرکز شماره یک داراب، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
116 کاغذ و تا مقدماتی، نوخوان و نونهال، سمیه یزدان بخش، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
117 کاربرد تکنیک های نقاشی -، نوخوان، زینب کلوخی جهرمی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
118 نوشتن خلاق ( سیب شیرین نوشتن با رویکرد طنز) پیشرفته 2، نونهال، سمیره بروانیا، پنجشنبه ساعت 09:30 تا 10:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
119 هنر نقاشی، مقدماتی 1، نوباوه و نوخوان، معصومه قربانی ، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30،دختران، حضوری، مرکز فیروزآباد ،پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
120 خط تحریری ، مقدماتی ، نوخوان و نونهال، لیلا محمودی ، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00،دختران، حضوری، مرکز شماره5 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
121 هنر نقاشی، مقدماتی 2،نوخوان و نونهال ، سحر نعیمی ، دوشنبه ساعت 15:00 تا :16:00، دختران، حضوری، مرکز شماره 5 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
122 نقاشی تکمیلی، نوخوان و نونهال، سمیه افشاری، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
123 خوانش متون کهن (اعضای فراگیر نابینا) -، نونگاه، اعظم ایزدی، پنجشنبه ساعت 09:00 تا 10:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
124 نقاشی خلاق ،مقدماتی،نوباوه،فاطمه شکاری ،چهار شنبه ساعت 16:00تا 17:00 ، دختران، حضوری،مرکز زرین دشت 53724772071،پاییز 1400،فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
125 کاغذ وتا (اوریگامی)، مقدماتی 1،نوخوان و نونهال(پسر)، لیلا سربخش ،چهارشنبه ساعت:10:00تا11:00،حضوری ، مرکز داراب 1 ،پاییز 1400،فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
126 نقاشی تکمیلی، نونهال، مریم مرادی، پنجشنبه ساعت 10:30 تا 11:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
127 شعرسرایی تکمیلی 2، نونگاه و نوجوان، میترا یگانه، شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
128 نقاشی مقدماتی 2، نوباوه، ندا یوسفی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
129 نمایش خلاق مقدماتی 2، نونهال، زینب سجودی، سه شنبه ساعت 18:00 تا 19:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
130 هنر نقاشی، مقدماتی ، نونهال(دختران)، سیده خدیجه موسوی ، پنج شنبه ساعت 9:00 تا 10:00،حضوری، مرکز رستم ،پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
131 نقاشی ، مقدماتی ، نونهال، سیده راضیه موسوی ، شنبه ها 16 تا 30/17 ،دختران، حضوری، مرکز فسا ،پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
132 نوشتن خلاق پیشرفته 2، نوخوان و نونهال، سمیه کشاورز، پنجشنبه ساعت 12:30 تا 13:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
133 هنر طراحی، مقدماتی ، نونگاه(دختران)، سیده خدیجه موسوی ، 4 شنبه ساعت 15:00 تا 16:00،حضوری، مرکز رستم 07142644145،پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
134 نمد دوزی ، مقدماتی ، نوخوان و نونهال، مریم جمالی ، پنجشنبه ساعت 11تا 12 ،دختران، حضوری، مرکز فسا ،پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
135 کلاژ(تکه چسبانی) مقدماتی 2، نونهال، ندا نسیمی، یکشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
136 زیست شناسی و محیط زیست تکمیلی، نونگاه، مریم حسین زاده خنجی، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
137 انیمیشن سازی تکمیلی، نونگاه، الهام خسروی، شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
138 انواع کاردستی(نمددوزی) مقدماتی 2، نونهال، مریم جمالی، دوشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
139 انواع کاردستی ( یک، دو، سه، می سازیم خنده ) مقدماتی 2، نوباوه، مریم جمالی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
140 نقاشی روی سفال، مقدماتی، نونگاه (دختران)، سمیه افشاری ،سه شنبه و پنج شنبه ساعت 09:00 تا 10:00 ، حضوری، مرکز شماره دو داراب ، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
141 سفال خلاق، مقدماتی 1، نوباوه، سودابه هاشم زاده سروستانی، دوشنبه ساعت 14:30 تا 15:30،دختران، حضوری، مرکز سروستان، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
142 کاغذ و تا، مقدماتی،نوخوان و نونهال(دختران)،ناهید خانی پور،پنج شنبه ساعت 10:30تا 11:30 ،حضوری،مرکز زرین دشت،پاییز 1400،فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
143 خوانش متون (شاهنامه خوانی) تکمیلی 2، نونگاه، طیبه ثمن، شنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
144 نقاشی با راپید مقدماتی، نونگاه و نوجوان، زینب کلوخی جهرمی، پنجشنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
145 نقاشی مقدماتی، نوباوه و نوخوان، منصوره تقوی فرد، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
146 خوانش متون کهن(حافظ) پیشرفته، نونگاه و نوجوان، فاطمه ایلی، چهارشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
147 نوشتن خلاق ، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال، اعظم زارع، پنجشنبه ها ساعت 11تا 12، حضوری، مرکز مرودشت، پاییز1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
148 هنر نقاشی، مقدماتی ، نوباوه ، سحر نعیمی ، دوشنبه ساعت 13:00 تا 14:00،دختران، حضوری، مرکز شماره 5 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
149 هنر نقاشی، مقدماتی 2، نوخوان ،نونهال دختر، سحر نعیمی ،شنبه ظهر ساعت 15 تا 16،حضوری، مرکز شماره 3 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
150 شعر و قصه مقدماتی، نوباوه، نازی دهقانی نثار، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
151 خوانش متون (سعدی خوانی) تکمیلی، نونگاه و نوجوان، اعظم رنجبرجهرمی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
152 ملیله کاغذی مقدماتی 2، نونهال، فاطمه رجبی، چهارشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
153 نمایش خلاق تکمیلی 2، نونهال، زینب سجودی، چهارشنبه ساعت 18:00 تا 19:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
154 نوشتن خلاق مقدماتی، نوخوان و نونهال، آرزو حقیقی، چهارشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
155 هنر کاردستی، مقدماتی ، نوباوه، طاهره چراغ چشم ، شنبه ساعت 16:00 تا 15:00،دختران، حضوری، مرکز گله دار، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
156 عروسک سازی، مقدماتی ، نونهال (دختران) ، نرگس حجت ، پنج شنبه ساعت 09:00 تا 10:00،حضوری، مرکز شماره یک داراب، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
157 کاردستی ، مقدماتی ، نوباوه، مریم جمالی ، چهارشنبه ساعت 16:30 تا 17:30 ،دختران،حضوری، مرکز فسا ،پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
158 کاردستی،مقدماتی سطح یک، نوخوان ونونهال، سهیلا شجاع،چهارشنبه ساعت 11 تا12حضوری،پسران، مرکز یک داراب،پاییز 1400،فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
159 جادوی دور ریزها مقدماتی 2، نوباوه، نرگس صداقت، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
160 داستان نویسی -، نونگاه و نوجوان، راضیه احمدی، سه شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
161 داستان نویسی پیشرفته، نونگاه و نوجوان، الهام رستمی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
162 خوشنویسی مقدماتی، نوخوان و نونهال، معصومه لطفی زاده، پنج شنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
163 کاغذ و تا، مقدماتی، نوخوان و نونهال، هاجر نعمت الهی ، چهارشنبه ساعت 15:30 تا 16:30،پسران، حضوری، مرکز ارسنجان ، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
164 کاردستی جعبه های مقوایی، مقدماتی ، نونهال و نونگاه، محبوبه آبزن اردکانی ، پنجشنبه ساعت 9 تا 10،حضوری، مرکز سپیدان، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
165 سفال مقدماتی ، نوباوه (دختران) ، نرگس حجت ،دوشنبه ساعت 15:00 تا 16:00، حضوری، مرکز شماره یک داراب، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
166 کاغذ و تا (اریگامی) تکمیلی، نونهال، لیلا باقرنژاد، شنبه ساعت 18:00 تا 19:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
167 گام به گام تا اندیشه مقدماتی 2، نونهال و نونگاه، نرگس عرفانی نیا، شنبه ساعت 12:00 تا 12:45 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
168 عروسک های نمدی انگشتی تکمیلی، نونگاه، الهام خسروی، دوشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
169 کاردستی، مقدماتی سطح یک، نوخوان و نونهال ،سهیلا شجاع، پنج شنبه 11 تا 12،دختران، حضوری، مرکزشماره یک داراب، پاییز1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
170 هنر نقاشی، مقدماتی ، نوباوه ، سحر نعیمی ، دوشنبه ساعت 14:00 تا 15:00،پسران، حضوری، مرکز شماره 5 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
171 نقاشی، مقدماتی 1، نونهال، منصوره تقوی فرد ،شنبه و چهارشنبه ساعت 15:30 تا 16:30، دختران، حضوری، مرکز لارستان، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
172 هنر نقاشی، مقدماتی 2، نوخوان و نونهال ، سحر نعیمی ، دوشنبه ساعت 16 تا 17، پسران،حضوری، مرکز شماره 5 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
173 شعر و قصه (ارزش های زندگی) مقدماتی، نوخوان و نونهال، اعظم ایزدی، پنجشنبه ساعت 10:30 تا 11:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
174 نقاشی، تکمیلی، نونهال(دختران) ، رقیه شریفی ، پنج شنبه ساعت 10:00 تا 11:00،حضوری، مرکز فراشبند ، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
175 فن بیان، مقدماتی ، نونهال، معصومه قربانی ، دوشنبه ساعت 14:00 تا 15:00،دختران، حضوری، مرکز فیروزآباد ، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
176 کاردستی ، مقدماتی ، نوباوه، مریم جمالی ، شنبه ساعت 16 تا 17 ،پسران، حضوری، مرکز فسا ،پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
177 هنر کاردستی، مقدماتی ، نوباوه، طاهره چراغ چشم ،پنج شنبه ساعت 08:30 تا 09:30پسران، حضوری، مرکز گله دار، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
178 انواع کاردستی(زیورآلات موی نمدی) مقدماتی، نوخوان و نونهال، افسانه کشاورزی، چهارشنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
179 شعر سرایی مقدماتی، نونگاه و نوجوان، سمیه کشاورز، پنج شنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
180 سفال مقدماتی، نوباوه، سودابه هاشم زاده سروستانی، چهارشنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
181 زیست شناسی و محیط زیست( فعالیت های علمی) مقدماتی، نوخوان و نونهال، زینب غلامی، چهارشنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
182 کاردستی ، مقدماتی ، نوخوان و نونهال، مریم جمالی ، چهارشنبه ساعت 15:30 تا 16:30 ،پسران، حضوری، مرکز فسا ،پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
183 زیست شناسی و محیط زیست ،مقدماتی،نوخوان و نونهال،فاطمه شکاری ، شنبه ساعت 16:00تا 17:0، پسران، حضوری، زرین دشت، پاییز 1400،فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
184 زیست شناسی مقدماتی، نوباوه، ملیحه پورنوری، شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
185 هنر نقاشی، مقدماتی ، نوباوه دختر، سحر نعیمی ، یکشنبه ساعت 10:00 تا 11:00،حضوری، مرکز شماره 3 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
186 نقاشی خلاق ،مقدماتی،نوباوه،فاطمه شکاری ،چهار شنبه ساعت 14:30تا 15:30 ، پسران، حضوری،مرکز زرین دشت 53724772071،پاییز 1400،فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
187 نوشتن خلاق مقدماتی، نوخوان و نونهال، سوسن زرین، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
188 نوشتن خلاق پیشرفته، نوخوان و نونهال، سوسن زرین، پنجشنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
189 خوانش متون (سعدی خوانی) مقدماتی 2، نونگاه و نوجوان، اعظم رنجبرجهرمی، دوشنبه ساعت 15:00 تا 16:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
190 شعر و قصه( آی قصه قصه قصه نون و پنیر و پسته) مقدماتی، نوخوان و نونهال، لیلا کرهانی، شنبه ساعت 14:30 تا 15:15 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
191 عروسک های نمدی مقدماتی، نونهال، معصومه پناهی، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
192 داستان نویسی تکمیلی 2، نونگاه و نوجوان، راضیه احمدی، شنبه ساعت 14:00 تا 15:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
193 داستان نویسی تکمیلی 2، نونگاه و نوجوان، میترا یگانه، یکشنبه ساعت 16:00 تا 17:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
194 شعر و قصه مقدماتی، نوباوه، لیلا کرهانی، دوشنبه ساعت 12:15 تا 13:15 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
195 کلاژ(تکه چسبانی) مقدماتی 2، نونهال، عبدالرضا شکرائیان، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
196 خوانش متون (گلستان خوانی)، مقدماتی، نونگاه، زهرا حاتم، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
197 هنرسفال، مقدماتی 2، نوخوان ونونهال، معصومه قربانی ، چهارشنبه ساعت 15:30 تا 16:30،دختران،حضوری، مرکز فیروزآباد، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
198 خط تحریری ، مقدماتی ، نوخوان و نونهال ، لیلا محمودی ، چهارشنبه ساعت 17:00 تا 18:00،پسران، حضوری، مرکز شماره5 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
199 هنر نقاشی، مقدماتی 2، نوخوان ،نونهال پسر ، ، سحر نعیمی ،شنبه ساعت 14 تا 15،حضوری، مرکز شماره 3 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل نشده پاییز1400 1400
200 حال خوش زندگی (مهارت برقراری و تثبیت روابط مثبت) -، نونگاه و نوجوان، اعظم ایزدی، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
201 نقاشی تکمیلی، نوخوان، مریم مرادی، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
202 نوشتن خلاق تکمیلی 2، نوخوان و نونهال، سمیه کشاورز، چهارشنبه ساعت 17:00 تا 18:00 پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
203 عروسک سازی،مقدماتی 2، نونگاه، معصومه پناهی،چهار شنبه ساعت 16:00 تا 17:00دختران، حضوری، مرکز رستم ، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
204 نقاشی خلاق، مقدماتی 1، نوباوه ، رقیه شریفی ، یکشنبه ساعت 11:00 تا 12:00،حضوری، مرکز فراشبند ، پاییز 1400، فارس تشکیل شده پاییز1400 1400
205 آموزش کاردستی مقدماتی نوخوان(فارس )دختران و پسران اعظم رنجبر جهرمی تابستان1400 شنبه ساعت11تا12 تشکیل شده تابستان1400 1400
206 نوشتن خلاق، تکمیلی سطح 1، نوخوان و نونهال، کشاورز، چهارشنبه ساعت11:30تا12:30، تابستان1400، پسران و دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
207 کاردستی ، مقدماتی، نونگاه و نوجوان ، مریم جمالی، دوشنبه 17تا18 ، تابستان 1400،دختران، (فارس( تشکیل شده تابستان1400 1400
208 کاردستی ، مقدماتی، نونهال،دختران، مریم جمالی، یکشنبه 12تا 13 ، تابستان 1400، دختران و پسران ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
209 انیمیشن سازی، تکمیلی ، نونگاه، الهام خسروی ، یک شنبه ساعت 12تا 13، تابستان1400،دختر ان و پسران ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
210 نقاشی، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال، میمندی، چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:30 ، تابستان1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
211 نقاشی، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال، براتی، پنج شنبه 11 تا 12 ،تابستان 1400 (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
212 نقاشی، مقدماتی سطح 1،نوخوان، نصیری، چهارشنبه ساعت 10تا 11 تابستان1400(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
213 خوانش متون، مقدماتی، نونهال، خواجه زاده، پنجشنبه ساعت11 تا 12،تابستان1400، دختران و پسران، (فارس تشکیل شده تابستان1400 1400
214 قصه گویی سنتی، مقدماتی، نونگاه و نوجوان ، راهله کنعانی ، شنبه، ساعت 16تا17 ، تابستان1400 ، پسران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
215 زیست شناسی ، مقدماتی،نوخوان و نونهال، مریم رحمانیان،پنجشنبه ساعت11:15تا12:15، تابستان1400 ، پسران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
216 شعرسرایی، تکمیلی سطح 2، نونگاه و نوجوان، یگانه، شنبه 11 تا 12، تابستان1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
217 نوشتن خلاق، پیشرفته، نوخوان ونونهال، بروانیا، پنج شنبه ساعت 11:30 تا 10:30 ، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
218 نوشتن خلاق، مقدماتی سطح1، نوخوان و نونهال، کشاورز، دوشنبه ساعت 11:30تا12:30، تابستان1400، دختران و پسران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
219 نقاشی، مقدماتی سطح1، نونگاه و نوجوان، کلوخی جهرمی، شنبه ساعت10الی11 ، تابستان1400 ،دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
220 کلاژ و نقاشی، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال، نعیمی، شنبه ساعت 9 تا 10، تابستان1400 (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
221 کاردستی ،مقدماتی ،نوخوان و نونهال ، زهرا قموشی رامندی ، سه شنبه ساعت 12-13 ، تابستان 1400، دختران-پسران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
222 حال خوش زندگی(خودباوری)، مقدماتی ، نونگاه ،محمدعلی دهقانیان، پنجشنبه ساعت10تا 11 ، تابستان 1400، پسران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
223 نوشتن خلاق، پیشرفته سطح 2، نوخوان و نونهال، کشاورز، پنجشنبه 11:30تا12:30، تابستان1400،پسران و دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
224 خوانش متون ، تکمیلی، نو نهال، ثمن، شنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400،( فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
225 نوشتن خلاق10، مقدماتی، نونهال، ثمن، دو شنبه ساعت:15 تا 16، تابستان 1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
226 کاردستی ، مقدماتی ، نوخوان ، مریم جمالی ، سه شنبه 11 تا 12 صبح ،تابستان 1400، دختر و پسر ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
227 شعر و قصه ، مقدماتی، نوباوه، دهقانی نثار، چهارشنبه ساعت 17 تا18، تابستان1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
228 زیست شناسی و محیط زیست، مقدماتی، نوخوان ونونهال ، شکاری، سه شنبه ها ساعت 11 تا 12 ،تابستان1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
229 نوشتن خلاق، مقدماتی سطح 1، نوخوان(کلاس اول ) ، حقیقی ، دوشنبه 18:00تا:19:00، تابستان1400 ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
230 خوشنویسی ، مقدماتی سطح 2 ،نونهال و نونگاه، ایزدی، دوشنبه 10:15 تا 11:15 ، تابستان 1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
231 سفال، مقدماتی سطح 2، نوخوان و نونهال، کلوخی جهرمی، دوشنبه ساعت12تا13، تابستان1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
232 سفال ،مقدماتی سطح 1،نوخوان ونونهال، محمودی، یکشنبه،10:30 الی 11:301، تابستان 1400،فارس تشکیل شده تابستان1400 1400
233 ساخت عروسک های نمایشی، مقدماتی سطح 1، نونهال و نونگاه، کوزلی ، شنبه ساعت 14 الی 15 ، تابستان 1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
234 نقاشی، مقدماتی سطح 2، نوباوه، نعیمی، شنبه ساعت 10:30تا11:30 ، تابستان1400(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
235 نجوم، مقدماتی، نونگاه ، نوجوان، حامد زارع، سه شنبه ساعت 11 تا 12:30، تابستان1400، دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
236 شعر وقصه، مقدماتی، نوباوه، نسرین کشاورز، دوشنبه 16:30تا17:30، تابستان 1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
237 کاردستی، مقدماتی، نوخوان و نونهال، چراغ چشم، سه شنبه ساعت 11:30 تا12:30، تابستان1400، دخترو پسر،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
238 انواع کاردستی( پارچه های نمدی)، مقدماتی، نونهال،محبوبه آبزن اردکانی، پنجشنبه ،30/10 الی 30/11 ،تابستان 1400، دختران، (افارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
239 انواع کارستی، مقدماتی ،نوخوان ونونهال، مقیمی، سه شنبه، 11تا12، تابستان1400،پسران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
240 گلستان خوانی،مقدماتی،نونهال و نونگاه،سهیلا حسین پور،سه شنبه ساعت 10:30 تا 11:30 ،تابستان 1400،دختران و پسران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
241 نمایش خلاق ،پیشرفته ، گروه دوم ،نونگاه ،عاطفه شیروانی ، دوشنبه ساعت 11-12تابستان 1400 ویژه پسران (فارس ) تشکیل شده تابستان1400 1400
242 انیمیشن سازی ، مقدماتی ، نونگاه، الهام خسروی ،یک شنبه ساعت 10تا 11، تابستان1400،دختر ان و پسران ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
243 پویانمایی، مقدماتی سطح 1، نونگاه و نوجوان، باقرنژاد، یکشنبه ساعت 18:00الی19:00، تابستان 1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
244 نقاشی، مقدماتی سطح 1، نونگاه، استواری مقدم، دوشنبه ساعت 11:00 تا12:00، تابستان1400، دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
245 نقاشی، مقدماتی سطح 1 ،نوخوان و نونهال، یوسفی، چهارشنبه 11تا 12 تابستان 1400 (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
246 خوانش متون، پیشرفته، نونگاه و نوجوان، دهقانیان فرد، چهارشنبه ساعت 18:30 الی19:30، تابستان 1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
247 اریگامی، تکمیلی، نوباوه، باقرنژاد، دوشنبه ساعت 18:00الی19:00، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
248 نجوم، مقدماتی، نونهال، حامد زارع، یکشنبه ساعت 12:30 تا 13:30، تابستان1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
249 هنر کاغذ و تا ( اوریگامی ) ، مقدماتی سطح 1 ، نوخوان ، کهن سال ، یک شنبه ساعت 12:30-11:30 ، تابستان 1400 ، ( فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
250 خوانش متون ، مقدماتی، نونهال، زهرا حاتم جهرمی،پنج شنبه ساعت10تا11، تابستان1400 ،دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
251 نمایشنامه نویسی، تکمیلی، نوجوان، ثمن، چهارشنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
252 نقاشی ذهنی، مقدماتی سطح 2، نوباوه، تقوی فرد ، چهارشنبه ساعت 17 تا 18، تابستان 1400 ،( فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
253 نقاشی، مقدماتی سطح 1،نوخوان، موسوی، یکشنبه ساعت 11 تا 12، تابستان1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
254 کاردستی (جادوی دورریزها)، مقدماتی 2، نوباوه و نوخوان، صداقت، شنبه ساعت 11 تا12، تابستان1400، پسران ودختران ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
255 زیست شناسی ،تکمیلی ،نوخوان و نونهال ، ملیحه پورنوری ، دوشنبه ساعت 12-13 ، تابستان 1400، دختران-پسران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
256 نمایش خلاق ،مقدماتی ، نوخوان و نونهال ،مهدی احمدی، شنبه ساعت17تا18،تابستان1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
257 خوانش متون، تکمیلی حافظ، نونگاه و نوجوان، ایلی، پنج شنبه ساعت 10 تا 11، ایلی تابستان 1400، دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
258 انیمیشن سازی ، پیشرفته ، نونگاه، الهام خسروی ، دوشنبه ساعت 10تا 11، تابستان1400،دختر ان و پسران ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
259 نقاشی، مقدماتی سطح 3،نوخوان، کلوخی جهرمی، چهارشنبه ساعت11تا12، تابستان1400 ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
260 نقاشی روی شیشه، مقدماتی سطح 1،نونهال ، مرادی، چهارشنبه ساعت 11 تا 12، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
261 داستان نویسی 4، مقدماتی، نونگاه و نوجوان، اعظم رنجبر جهرمی، پنج شنبه ساعت11تا12، تابستان1400 ،دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
262 انواع کارستی، مقدماتی ،نوخوان ونونهال، نیک پور، یک شنبه، 11تا12 تابستان1400 ،دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
263 پته دوزی، مقدماتی، نونگاه و نوجوان ، براتی، یکشنبه ساعت 11تا12، تابستان1400، دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
264 نمایش خلاق ،پیشرفته ،گروه دوم، نونگاه و نوجوان ،عاطفه شیروانی ، دوشنبه ساعت 12:30تا 13:30 صبح تابستان 1400 ویژه دختران (فارس ) تشکیل شده تابستان1400 1400
265 کلاژ،مقدماتی سطح 2،نونگاه ، نوجوان،میمندی،سه شنبه ساعت 12:15تا13:15،تابستان 1400،دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
266 خوشنویسی ،مقدماتی سطح ۲، نوخوان و نونهال،برزگر،یکشنبه ساعت 12:30 تا 13:30،تابستان1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
267 داستان نویسی 5، مقدماتی، نونگاه، دهقانیان فرد، پنج شنبه ساعت 12:30تا 13:30،تابستان 1400، پسران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
268 داستان نویسی گروه دوم، مقدماتی، نونگاه و نوجوان، اعظم رنجبر جهرمی، دو شنبه ساعت11تا12، تابستان1400 ،دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
269 بازیگری، نوخوان و نونهال، مریم جمالی، دوشنبه 16تا 17عصر ، تابستان 1400، دختران و پسران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
270 طراحی، مقدماتی سطح 1،نونگاه و نوجوان، موسوی، سه شنبه ساعت 10 تا 11، تابستان 1400 دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
271 خوشنویسی ، مقدماتی سطح ۱، نوخوان و نونهال،برزگر،دوشنبه ساعت 11 تا 12، تابستان1400(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
272 نقاشی ،مقدماتی سطح 1، نونهال ، مرادی ، چهارشنبه ساعت 13 تا 14، تابستان 1400، دختران-پسران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
273 گام به گام تا اندیشه، تکمیلی، نونهال و نوجوان، فاطمه کنعانی ، دوشنبه 10 تا 11، تابستان 1400 ،پسر (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
274 اریگامی، تکمیلی، نونهال، باقرنژاد، شنبه ساعت 16:00الی17:00، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
275 کاردستی ،مقدماتی ،نوخوان ونونهال ،سهیلا حسین پورچهارشنبه ساعت 10:30تا 11:30 ،تابستان1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
276 کارگاه خوشنویسی، مقدماتی ، نوخوان و نونهال 7 تا 12 سال ، لطفی زاده، چهارشنبه ساعت 11 تا 12،تابستان1400، دختر و پسر(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
277 نوشتن خلاق، پیشرفته سطح1، نوخوان و نونهال، کشاورز، پنج شنبه 9:30تا10:30، تابستان1400، پسران و دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
278 خوانش متون، مقدماتی، نونهال، دهقانیان فرد، پنج شنبه ساعت 11:00 تا 12:00 ، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
279 سفال، مقدماتی سطح 1، نونهال، نسیمی، چهارشنبه ساعت11تا12، تابستان 1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
280 کاردستی ، مقدماتی، نوباوه ، مریم جمالی ، شنبه 5الی 6 - شنبه 17تا 18، تابستان 1400، دختر و پسر ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
281 خوشنویسی، مقدماتی سطح 1، نونهال ، ایزدی، دوشنبه ساعت 11:30 الی 12:30 ، تابستان 1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
282 نقاشی، مقدماتی سطح 2، نوخوان و نونهال، براتی، پنج شنبه 12 تا 13 ،تابستان 1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
283 نقاشی، تکمیلی سطح 1، نوخوان و نونهال، نعیمی، یکشنبه ساعت 9 تا10، تابستان1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
284 خط تحریری، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال، زارع، شنبه ساعت ۱۷ تا ۱۸ ،تابستان 1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
285 عکاسی با موبایل ، مقدماتی،نونگاه و نوجوان، مریم رحمانیان،سه ساعت12تا13، تابستان1400 ، دختران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
286 کاغذ وتا ، مقدماتی، نوخوان و نونهال ، نعمت الهی ، سه شنبه ساعت 11:30 تا12:30، تابستان1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
287 تکه چسبانی(کلاژ) ، مقدماتی ، نونهال ، شکراییان ، چهارشنبه ، ساعت 11 تا 12 ، تابستان1400، ( فارس ) تشکیل شده تابستان1400 1400
288 نوشتن خلاق ، مقدماتی، نونهال، زهرا حاتم جهرمی، چهارشنبه ساعت10تا11، تابستان1400 ، دختران و پسران (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
289 نقاشی، مقدماتی سطح 2 ،نونهال، فارس ،موسوی، دوشنبه ساعت 17 تا 18 تابستان 1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
290 نقاشی، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال، استواری مقدم، شنبه ساعت 11:00 تا12:00، تابستان1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
291 پویانمایی، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال، کوزلی، دوشنبه ساعت 14 الی 15 ، تابستان 1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
292 سفال ، مقدماتی سطح 1،نوباوه،هاشم زاده سروستانی، یک شنبه 9:30-10:30،تابستان ،1400 (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
293 عروسک های پیشرفته نمدی، تکمیلی ،نونگاه و نوجوان، کشاورزی،چهارشنبه ساعت 9:30تا10:30، تابستان1400،دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
294 خوانش متون کهن گلستان خوانی، مقدماتی 2،نونگاه ، اعظم ایزدی ، دوشنبه ساعت 11-12 ، تابستان 1400، دختران- پسران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
295 کاغذ و تا( اوریگامی) ، مقدماتی، نوخوان ، خانی پور، شنبه ها ساعت 11 تا 12 ،تابستان1400، ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
296 کاغذ وتا ( اوریگامی) ،مقد ماتی سطح 2،نونهال ، منصوریان ،شنبه، ساعت 17 تا 18 تابستان 1400، ،فارس تشکیل شده تابستان1400 1400
297 اوریگامی ،پیشرفته،نو نهال 9تا 12 سال ، لطفی زاده ،دوشنبه ساعت 11 تا 12،تابستان1400،دختر(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
298 داستان نویسی2، تکمیلی، نونگاه ونوجوان، نجفی، شنبه ساعت 09:30تا10:30 ، تابستان1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
299 نوشتن خلاق 7مقدماتی، نوخوان و نو نهال، زارع، روزهای یکشنبه ساعت ۱۲ تا ۱۳ ، تابستان1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
300 خوشنویسی، مقدماتی سطح 1 ، نوخوان و نونگاه، جلالی، دوشنبه 16تا17 ، تابستان1400 (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
301 عکاسی، مقدماتی سطح 2 ،نونگاه و نوجوان، نصیری، سه شنبه ساعت 9:30تا 10:30 ، تابستان1400، دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
302 سفال ،مقدماتی ،نوخوان و نونهال، مریم مرادی ، چهارشنبه ساعت 11:30-12:30 ، تابستان 1400، دختران-پسران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
303 ساخت عروسک های نمایشی با تکنیک پاپیه ماشه نونهال و نونگاه(فارس) زینب کوزلی بهار 1400 یک شنبه ها ساعت ۱۱ تا ۱۲ تشکیل نشده تابستان1400 1400
304 صنایع دستی و هنرهای بومی (عروسک های نمدی)، تکمیلی ،نونگاه و نوجوان ، الهام خسروی ، سه شنبه 11:30تا 12:30 ، تابستان 1400،دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
305 داستان نویسی، تکمیلی، نونگاه و نوجوان، احمدی، چهارشنبه ساعت 17تا18، تابستان1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
306 نقطه کوبی، مقدماتی سطح 1، نونگاه و نوجوان، پیروی ، پنجشنبه11 تا 12، تابستان 1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
307 سفال، تکمیلی سطح 1 ،نونهال، موسوی ، چهارشنبه ساعت 17.30 تا 18.30 ، تابستان 1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
308 نقاشی، مقدماتی سطح 2، نوخوان و نونهال ، سمیه افشاری، چهار شنبه ، ساعت 12 تا 13، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
309 نقاشی، مقدماتی سطح 1 ،نوباوه، یوسفی، دوشنبه 11 تا 12 ،تابستان 1400 ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
310 نمایش خلاق ،پیشرفته ، نونگاه و نوجوان ،عاطفه شیروانی ، سه شنبه ساعت11تا 12 تابستان 1400 ویژه دختران ، استان فارس تشکیل شده تابستان1400 1400
311 حال خوش زندگی،مهارت هوش هیجانی، نونگاه و نوجوان، اعظم ایزدی ، یکشنبه ساعت 12-13 ، تابستان 1400، دختران- (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
312 خوانش متون، مقدماتی2،نونگاه و نوجوان، اعظم رنجبر جهرمی،یکشنبه ساعت12تا13، تابستان1400 ،دختران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
313 نمایش خلاق، مقدماتی، نونهال ، زینب سجودی، یکشنبه ساعت 18 تا19، تابستان1400،دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
314 زیست شناسی،مقدماتی،نونگاه،حسین زاده،سه شنبه ساعت 11تا12،تابستان 1400،پسران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
315 زیست شناسی و محیط زیست ، سطح مقدماتی ، نوخوان و نونهال ،( فارس)،غلامی، تابستان 1400، دوشنبه ساعت 12-11 تشکیل شده تابستان1400 1400
316 نقاشی، مقدماتی سطح 1 ، نونهال، موسوی ،چهارشنبه ساعت 16 تا 17، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
317 نقاشی ،تکمیلی سطح 1 ،نوخوان و نونهال، یزدان بخش ، یکشنبه ساعت 9 تا 10 صبح ،تابستان 1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
318 نمایش خلاق، تکمیلی، نونهال ،زینب سجودی، دوشنبه ساعت 18:30 تا19:30، تابستان1400،دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
319 شعر وقصه فراگیر ، مقدماتی ،نوباوه، اعظم ایزدی ، دوشنبه ساعت 12-13 ، تابستان 1400، دختران- پسران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
320 کاردستی(عروسک های نمدی) ،مقدماتی،نونگاه ، معصومه پناهی، شنبه11تا12،تابستان1400، دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
321 کاغذ تا (اوریگامی مقد ماتی )،سطح 1،نوخوان و نونهال،اسما منصوریان ، دوشنبه ساعت 17تا18،تابستان 1400،دختر و پسر،فارس تشکیل شده تابستان1400 1400
322 نوشتن خلاق 4، تکمیلی، نوخوان و نونهال، زرین، سه شنبه 11تا12 ، تابستان1400 ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
323 خوانش متون، مقدماتی، نوخوان ونونهال ، بروانیا، چهارشنبه ساعت 12 تا 11 ، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
324 گام به گام تا اندیشه،مقدماتی، نوخوان و نونهال، عرفانی نیا، شنبه:12 تا13،تابستان1400،دختر و پسر(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
325 پویانمایی، مقدماتی سطح 2، نونهال، باقرنژاد، چهارشنبه ساعت 16:00الی17:00، تابستان 1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
326 نقاشی، مقدماتی سطح 1، نوباوه، تقوی فرد، شنبه ساعت 17 تا 18، تابستان 1400 ، ( فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
327 سفال، مقدماتی سطح 1 ، نونهال، موسوی ، یکشنبه ساعت 9.30تا10.30، تابستان 1400 ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
328 طراحی، مقدماتی سطح 2، نونگاه ،افشاری، پنج شنبه ساعت 12 تا 13، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
329 انیمیشن سازی ، مقدماتی گروه 2 ، نونگاه، الهام خسروی ،دوشنبه ساعت 11:30تا12:30، تابستان1400،دختر ان و پسران ،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
330 خوانش متون ، مقدماتی3،نونگاه و نوجوان، اعظم رنجبر جهرمی،سه شنبه ساعت12تا13، تابستان1400 ،دختران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
331 نجوم، تکمیلی، نونگاه ،نوجوان، زارع، سه شنبه ساعت 9تا 10:30، تابستان1400، دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
332 عروسک های ساده نمدی، مقدماتی، نونهال ، افسانه کشاورزی، سه شنبه ساعت 11:30تا12:30، تابستان1400،دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
333 داستان نویسی، پیشرفته سطح 3، نونگاه و نوجوان، احمدی، پنج شنبه ساعت 10 تا11، تابستان1400، پسران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
334 سفال ، مقدماتی سطح 1، نوخوان و نونهال،حسینیان، دوشنبه ساعت 17تا18 ، تابستان1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
335 نمایش خلاق، تکمیلی،نونگاه، زینب سجودی، شنبه ساعت 18 تا19، تابستان1400،دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
336 انواع کاردستی (ملیله کاغذی)، مقدماتی، نونهال، فاطمه رجبی، سه شنبه 11 تا 12، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
337 خوشنویسی مقدماتی سطح 1 ، نونگاه ،ایزدی ، چهارشنبه ساعت 11:30 الی 12:30 ، تابستان 1400، دختران، (فارس تشکیل شده تابستان1400 1400
338 نقاشی، مقدماتی سطح 2، نوباوه، افشاری، ، سه شنبه ، ساعت 00: 12الی :0013، تابستان 1400، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
339 خوشنویسی، مقدماتی سطح 2، نوخوان ونونهال، محمودی، دوشنبه،30/11 تا30/12، تابستان 1400،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
340 نقاشی ،مقدماتی سطح 1 ، نوخوان ، مریم مرادی ، چهارشنبه ساعت 10-11 ، تابستان 1400، دختران-پسران(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
341 گام به گام تا اندیشه،مقدماتی،نوخوان و نونهال ، عرفانی نیا، شنبه:11 تا12،تابستان1400،دختر و پسر(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
342 نمایش خلاق ،مقدماتی ، نوخوان ، نونهال و نونگاه ،عاطفه شیروانی ، سه شنبه ساعت 10 تا 11 صبح تابستان 1400 ویژه دختران و پسران ، استان فارس تشکیل شده تابستان1400 1400
343 خوانش متون کهن (شاهنامه خوانی )، مقدماتی، نونگاه و نوجوان، شاداب تابنده، سه شنبه 12 تا 13، تابستان1400، دختران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
344 کاردستی (مقوا در مقوا)،مقدماتی،نونگاه ،محمدعلی دهقانیان،چهارشنبه ساعت 10 تا 11، تابستان1400، پسران ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
345 مهارت زندگی معنوی،مقدماتی ،نوجوان، تحملی،سه شنبه ساعت18تا19،تابستان1400، پسران،(فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
346 داستان‌نویسی 3، تکمیلی، نونگاه و نوجوان، یگانه، یکشنبه 11 تا 12،تابستان1400، دختران، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
347 نوشتن خلاق4، پیشرفته، نوخوان و نونهال، زرین، چهارشنبه ساعت 11تا12، تابستان1400 ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
348 نوشتن خلاق، مقدماتی سطح 2، نوخوان(کلاس اول و دوم) ، حقیقی ، دوشنبه 17:00تا:18:00، تابستان1400 ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
349 قصه گویی سنتی ، پیشرفته، نونگاه و نوجوان ، راهله کنعانی ، شنبه، ساعت 18 تا19، تابستان1400 ، دختران ، (فارس) تشکیل شده تابستان1400 1400
350 خوانش متون کهن، پیشرفته، نونگاه و نوجوان، اعظم رنجبر جهرمی، چهارشنبه ساعت14الی15زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
351 داستان نویسی تکمیلی 3؛ نونگاه و نوجوان، راضیه احمدی، شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
352 زیست شناسی ، تکمیلی ، نوباوه ، ملیحه پورنوری، شنبه ،14:30 تا 15:30، زمستان1400 ، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
353 داستان ‏نویسی، پیشرفته 2، نونگاه و نوجوان، الهام رستمی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00 زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
354 کارگاه شعرسرایی پیشرفته، نونگاه و نوجوان، میترا یگانه، شنبه ساعت 16:00 تا 17:00، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
355 زیست شناسی، تکمیلی، نونگاه، مریم حسین زاده خنجی، یکشنبه،15:00الی 16:00 ، زمستان1400،فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
356 کاردستی (تزیینات نمدی)، نوخوان و نو نهال ، افسانه کشاورزی، پنجشنبه ساعت 10:00 تا 11:00زمستان1400 ، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
357 کلاژ ، تکمیلی ، نونهال ، ندا نسیمی ، یکشنبه ، 16:00الی 17:00 ، زمستان1400 ، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
358 نقاشی، تکمیلی، نوخوان و نونهال، سحرمیمندی، چهارشنبه، 16:30 تا 17:30، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
359 گام به گام تا اندیشه (ویژه نابینایان)،تکمیلی، نونهال، نرگس عرفانی نیا، شنبه، 12:00تا13:00:، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
360 حال خوش زندگی مهارت جرات مند بودن، مقدماتی، نونگاه، سمیه کشاورز، شنبه، ساعت 14تا 15، زمستان1400، استان فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
361 نقاشی مقدماتی ، نوباوه ، سمیه افشاری ، چهار شنبه ، 12:30تا 13:30، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
362 شعر،سطح مقدماتی2، نونگاه و نوجوان ،سمیه کشاورز ، پنجشنبه ، 11تا12، زمستان1400 ، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
363 انیمیشن مقدماتی ، نونگاه، الهام خسروی ،شنبه و دوشنبه ها ساعت 14:00 تا 15:00 زمستان 1400 ، فارس تشکیل نشده زمستان1400 1400
364 هنر نقاشی، مقدماتی 2، نوخوان ،نونهال دختر، سحر نعیمی ،شنبه ظهر ساعت 15 تا 16،حضوری، مرکز شماره 3 شیراز، پاییز 1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
365 داستان نویسی پیشرفته2، نونگاه و نوجوان، راضیه احمدی، سه شنبه ساعت 14:30 تا 15:30 زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
366 خوانش متون کهن تکمیلی،نونگاه، اعظم ایزدی، پنجشنیه،ساعت11، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
367 انیمت با موهو ، نونگاه، الهام خسروی ، شنبه و دوشنبه ، 16:00تا 17:00 زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
368 اریگامی ، مقدماتی،نوخوان و نونهال، سمیه یزدانبخش، چهارشنبه ،ساعت15:00تا16:00،زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
369 نوشتن خلاق ،سطح تکمیلی 1، نوخوان و نونهال ،سمیه کشاورز ،چهارشنبه ،15:تا16، زمستان1400 ،فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
370 اریگامی، مقدماتی2، نوباوه، لیلا باقرنژاد، چهارشنبه، ساعت 16:00تا 17:00، زمستان1400، فارس) تشکیل شده زمستان1400 1400
371 حال خوش زندگی مهارت امیدوار بودن ، تکمیلی، نو نگاه ، محمدعلی دهقانیان، پنجشنبه ساعت 11:00 تا 12:00 زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
372 گام به گام تا اندیشه (ویژه اعضا عادی)،تکمیلی، نونهال، نرگس عرفانی نیا، شنبه، 13:00تا14:00:، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
373 شعر و قصه مقدماتی ،نوباوه ، نازی دهقانی نثار ، چهارشنبه ساعت 16 تا 17 زمستان1400 استان فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
374 خط تحریری، نوخوان و نونهال، شیوا برزگر، پنج شنبه، 10:00 تا 11:00، زمستان1400 ،فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
375 داستان نویسی ،تکمیلی1، نونگاه، زینب دهقانیان فرد، پنج شنبه، 11:00، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
376 داستان‌نویسی پیشرفته، نونگاه و نوجوان، میترا یگانه، 16:00 تا 17:00، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
377 خوشنویسی ،تکمیلی، نوخوان ونونهال، معصومه لطفی زاده، پنج شنبه، 11:30 تا12:30، زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
378 حال خوش زندگی ، نونگاه و نوجوان، اعظم ایزدی، پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400
379 نوشتن خلاق ،پیشرفته ، نوخوان ، نونهال، سمیه کشاورز ،پنجشنبه،12:30تا13:30،زمستان1400، فارس تشکیل شده زمستان1400 1400

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت