ردیف عنوان دوره وضعیت تشکیل فصل برگزاری
1 کارگاه اوریگامی کودک پاییز 99 (فارس) تشکیل نشده پاییز
2 کارگاه نجوم پاییز 99 (فارس) تشکیل شده پاییز
3 کارگاه حال خوش زندگی پاییز 99 (فارس) تشکیل نشده پاییز
4 کارگاه گام به گام تا اندیشه فلسفه برای کودکان پاییز 99 (فارس) تشکیل نشده پاییز
5 کارگاه شعر و قصه 2 پاییز 99 (فارس) تشکیل شده پاییز
6 گارگاه شعر و قصه پاییز 99 (فارس) تشکیل شده پاییز
7 کارگاه زبان بدن پاییز 99 (فارس) تشکیل نشده پاییز
8 کارگاه پرورش نگاه پژوهشگر پاییز 99(فارس) تشکیل نشده پاییز
9 داستان نویسی خلاق پیشرفته پاییز 99 (فارس) تشکیل نشده پاییز
10 داستان نویسی خلاق مقدماتی پاییز 99 (فارس) تشکیل شده پاییز
11 کارگاه نوشتن خلاق پاییز 99(فارس) تشکیل نشده پاییز
12 شعرسرایی خلاق مقدماتی پاییز 99(فارس) تشکیل نشده پاییز
13 کارگاه نقاشی پاییز 99 (فارس) تشکیل نشده پاییز
14 کارگاه پویانمایی سطح 2 پاییز 99 (فارس) تشکیل شده پاییز
15 کارگاه موسیقی ارف کودکان پاییز99(فارس) تشکیل نشده پاییز
16 کارگاه پویانمایی مقدماتی پاییز99 (فارس) تشکیل شده پاییز
17 اریگامی(فارس) تشکیل شده تابستان
18 آموزش موسیقی کودک به شیوه ارف(فارس) تشکیل شده تابستان
19 زیست شناسی( فارس) تشکیل نشده تابستان
20 پویانمایی مقدماتی (فارس) تشکیل شده تابستان
21 حال خوش زندگی(فارس) تشکیل شده تابستان
22 پویانمایی (پیشرفته) (فارس) تشکیل نشده تابستان
23 کارگاه گام به گام تا اندیشه فلسفه برای کودکان (فارس) تشکیل شده تابستان
24 تذهیب (مقدماتی) (فارس) تشکیل نشده تابستان
25 شعر و قصه( فارس) تشکیل شده تابستان
26 ساخت عروسک ( مقدماتی) (فارس) تشکیل نشده تابستان
27 زبان بدن(فارس) تشکیل نشده تابستان
28 اریگامی (پیشرفته فارس) تشکیل نشده تابستان
29 نجوم مقدماتی (فارس) تشکیل شده تابستان
30 نوشتن خلاق (فارس) تشکیل نشده تابستان
31 نقاشی مقدماتی (فارس) تشکیل شده تابستان
32 هنرهای تجسمی (فارس) تشکیل شده تابستان
33 داستان نویسی خلاق پیشرفته(فارس) تشکیل شده تابستان
34 طراحی پیشرفته (فارس) تشکیل نشده تابستان
35 داستان نویسی خلاق مقدماتی (فارس) تشکیل شده تابستان
36 شعر و قصه 2 (فارس) تشکیل شده تابستان
37 کاردستی (فارس) تشکیل شده تابستان
38 خوانش متون (گلستان سعدی) مقدماتی نونگاه و نوجوان (زمستان 99) ویژه دختران اعظم رنجبر جهرمی (فارس) یک شنبه ها ساعت 20:00 تا 21:00 تشکیل شده زمستان
39 نجوم و اخترفیزیک نونگاه ، نوجوان و بزرگسال (فارس) ویژه پسران حامد زارع (زمستان 99) پنج شنبه از ساعت ١٤ تا ١٥:٣٠ تشکیل شده زمستان
40 کاردستی مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس)ویژه پسران مریم رحمانیان (زمستان 99) پنج‌شنبه‌ها ساعت 12الی 13 تشکیل شده زمستان
41 گام به گام تا اندیشه (تفکر فلسفی) ویژه مخاطبین فراگیر (توانخواه)(فارس) نرگس عرفانی نیا (زمستان 99) یک شنبه ها، ساعت 12 الی 13 تشکیل شده زمستان
42 کاردستی( اریگامی) نوخوان و نو نهال (فارس) لیلا باقرنژاد (زمستان99) پنج شنبه ها ساعت 16 الی 17 تشکیل شده زمستان
43 دنیای ما زیباست( کارگاه ویژه زیست شناسی و محیط زیست)نونگاه و نوجوان (فارس) مریم رحمانیان (زمستان 99) : پنج‌شنبه‌ها ساعت 11 الی 12 تشکیل شده زمستان
44 نوشتن خلاق مقدماتی نونهال (فارس) الهام رستمی (زمستان 99) سه‌شنبه ها از ساعت ۱۷ تا ۱۸ تشکیل شده زمستان
45 داستان نویسی 1 مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس)الهام رستمی ویژه دختران(زمستان 99)پنج‌شنبه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ تشکیل شده زمستان
46 شعرسرایی مقدماتی نونگاه و نوجوان(فارس)ویژه دختران میترا یگانه (زمستان 99) پنج‌شنبه‌ 17:00 تا 18:00 تشکیل شده زمستان
47 نوشتن خلاق 1 مقدماتی نونهال(فارس)سمیه کشاورز(زمستان99)چهارشنبه17:00تا18:00 تشکیل شده زمستان
48 خوانش متون (گلستان سعدی )مقدماتی نونهال (فارس)ویژه پسران زهرا حاتم جهرمی (زمستان99)پنج شنبه هاساعت 10 تا 11 تشکیل شده زمستان
49 خوانش متون (حافظ ) مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس)ویژه دختران زینب دهقانیان فرد(زمستان99)چهارشنبه ساعت 19الی 20 تشکیل شده زمستان
50 داستان نویسی مقدماتی نونگاه (فارس)ویژه دختران راضیه احمدی(زمستان99)پنج‌شنبه‌ساعت 10:00 تا 11:00 تشکیل شده زمستان
51 داستان نویسی پیشرفته نونگاه و نوجوان (فارس)ویژه پسران راضیه احمدی(زمستان99)پنج‌شنبه‌ساعت 12:00 تا 13:00 تشکیل شده زمستان
52 نوشتن خلاق 3 نونهال(فارس)سمیره بروانیا(زمستان99)پنج شنبه ها از ساعت 17:00 الی 18:00 تشکیل شده زمستان
53 داستان نویسی 2 مقدماتی نونگاه و نوجوان(فارس)ویژه دختران جلیل نجفی(زمستان99)سه شنبه ها ساعت 16:00تا17:00 تشکیل شده زمستان
54 نوشتن خلاق 4 مقدماتی نونهال (فارس)سوسن زرین(زمستان99)چهارشنبه ها ساعت 18:30 تا 19:30 تشکیل شده زمستان
55 نمایشنامه نویسی مقدماتی نوجوان (فارس) ویژه دختران طیبه ثمن(زمستان99) پنجشنبه ها تشکیل شده زمستان
56 نقاشی ذهنی مقدماتی نوباوه (فارس) (زمستان99) پنجشنبه ها و دوشنبه ها ساعت 18:00 تا 19:00 تشکیل شده زمستان
57 پویانمایی مقدماتی نونگاه (فارس) (زمستان99) شنبه ها ساعت 14:00 تا 15:00 تشکیل شده زمستان
58 پویانمایی پیشرفته نونگاه (فارس) (زمستان99) شنبه ها ساعت 16:00 تا 17:00 تشکیل شده زمستان
59 طراحی مقدماتی نوخوان(فارس) (زمستان 99) پنجشنبه ها ساعت 11:00 تا 12:00 تشکیل شده زمستان
60 نقاشی مقدماتی نوخوان (فارس) (زمستان 99) زینب کلوخی پنج شنبه ها ساعت 10:00 تا 11:00 تشکیل شده زمستان
61 سفال مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) (زمستان 99) پنج شنبه ها ساعت 11:30 تا 12:30 تشکیل شده زمستان
62 تکنیک چاپ در نقاشی تکمیلی نوخوان (فارس) (زمستان 99 ) سه شنبه ها ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۳۰ تشکیل شده زمستان
63 اصول و پایه عکاسی مقدماتی نونگاه (فارس)( زمستان 99) پنج شنبه ها ساعت 10:00 تا11:00 تشکیل شده زمستان
64 نقاشی خلاق مقدماتی نونهال (فارس) ( زمستان 99) شنبه ها ساعت 11:00 تشکیل شده زمستان
65 کارگاه خنده وگریه نونگاه و نوجوان مقدماتی (فارس) ویژه پسران محمد جواد علیمردانی (زمستان99) چهارشنبه ها ساعت 16:00الی 17:00 تشکیل شده زمستان
66 خوانش متون(پروین اعتصامی) مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) ویژه دختران اعظم زارع(زمستان99)چهارشنبه ها از ساعت 16 الی 17 تشکیل شده زمستان
67 دست سازه ها مقدماتی نونگاه (فارس)انسیه سادات جلالی(زمستان99)چهارشنبه 15:00تا16:00 تشکیل شده زمستان
68 تصویر سازی مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) ویژه دختران (زمستان 99) شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 14:00 تا 15:00 تشکیل شده زمستان
69 هنرهای تجسمی مقدماتی نوخوان و نونهال (فارس) (زمستان99)شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 09:00 تا 10:00 تشکیل شده زمستان
70 نقاشی مقدماتی نونگاه (فارس) (زمستان99) یکشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 10:00 تا 11:00 تشکیل شده زمستان
71 حجم سازی مقدماتی نونهال(فارس) (زمستان99) دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 17:00 تا 18:00 تشکیل شده زمستان
72 پته دوزی مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) ویژه دختران(زمستان99) پنجشنبه ها و دوشنبه ها ساعت 09:00 تا 10:00 تشکیل شده زمستان
73 سرزمین پریان مقدماتی نونهال و نوخوان (فارس)مریم جمالی(زمستان99) چهارشنبه ها از ساعت 17:00تا18:00 تشکیل شده زمستان
74 شش قدم تا متد مقدماتی نونگاه (فارس) ویژه دختران مریم جمالی(زمستان99)پنجشنبه ساعت11:00تا12:00 تشکیل شده زمستان
75 نجوم و اخترفیزیک نونگاه ، نوجوان و بزرگسال (فارس) ویژه دختران حامد زارع (زمستان 99سه شنبه از ساعت ١٤ تا ١٥:٣٠ تشکیل شده زمستان
76 خط تحریری مقدماتی نوخوان و نونهال(فارس) (زمستان 99) شنبه ها از ساعت 16:00 تا 17:00 تشکیل شده زمستان
77 نقاشی ذهنی 2 مقدماتی نوباوه (فارس) خانم تقوی فرد (زمستان99) شنبه و سه شنبه ها ساعت 18:00 تا 19:00 تشکیل شده زمستان
78 نوشتن خلاق 2 مقدماتی نونهال(فارس)سمیه کشاورز(زمستان99)پنجشنبه15:00تا16:00 تشکیل شده زمستان
79 نجوم مقدماتی نونگاه و نوجوان (فارس) دختران حامد زارع بهار1400 پنجشنبه 15:30 تا 17 تشکیل شده زمستان

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت