ارباب رجوع گرامی شما می توانید از روش های گوناگون ذیل نظرات خود را با معاونت اداری مالی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس در میان بگذارید. ........................................................................................................................................................................
پست الکترونیکی edari.fars@kpf.ir ــــــــــــ تلفن : 07138302480 ـــــــــــــ داخلی 226ـــــــــــــ داخلی دفتر مدیر کل:210 ـــــــ نمابر:07138209512
لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در کادر ذیل منعکس فرمائید.
ReCaptcha

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت