برگزاری مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) کودک و نوجوان

برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به منظور شناسایی و پرورش استعداد نخبه های ادبی، مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند.

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت