برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان

برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان

 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانن به منظور شناسایی اعضای مستعد کانون در حوزه هنر های تجسمی مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان را برگزار می کند.


شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت