شناسه خدمت عنوان خدمت نوع خدمت گردش کار و زمانبندی توافقنامه سطح خدمت سوالات متداول نظرسنجی مراحل ارائه و تحویل خدمت بستر ارائه خدمت
سایت پست الکترونیک تلفن راهنمای دیجیتال

17022265100

امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان غیر الکترونیک

3004580 نفر 021-88967421

17022265102

آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون الکترونیک

30 دفعه هر نفر 021-88971369

17062266000

برگزاری نمایشگاه و جشنواره حوزه کودک و نوجوان الکترونیک

جشنواره قصه گویی 02188971363 جشنواره اسباب بازی ها 88729793- 021 جشنواره پویانمایی 021-88958778

17022961003

عرضه تولیدات فرهنگی برای کودکان الکترونیک

49200 محصول 02188716368

17062269100

حمایت از ایده های برتر ثبت و تولید اسباب بازی الکترونیک

24 اثر 021-88085832

17062269105

صدور تائیدیه فضای فرهنگی یا نمایشگاهی ویژه کودکان و نوجوانان الکترونیک

4 مجوز 021-88085832

17062269101

صدور گواهی ثبت طرح اسباب بازی الکترونیک

10مجوز 021-88085832

17062269102

صدور مجوز تولید اسباب بازی الکترونیک

12مجوز 021-88085832

17062269104

صدور مجوز پخش تیزر کودک و نوجوان الکترونیک

7 مجوز 021-88085832

17062269103

صدور مجوز واردات اسباب بازی الکترونیک

20 مجوز 021-88085832

18052271100

برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی الکترونیک

1143314 نفر 021-91070008شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت